Cyberbezpieczeństwo

College: University of Economics and Innovation in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies

Area: Engineering and technology

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo to najnowszy projekt Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji dostosowany do najnowszych standardów w dynamicznie zmieniającej się cyberprzestrzeni. W ramach studiów słuchacze uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji w tym identyfikacji zagrożeń i przeciwdziałania im, opracowywaniem systemów bezpieczeństwa (polityki, wdrażanie, utrzymanie), audytu informatycznego, informatyki śledczej, zarządzania sytuacją kryzysową w IT.

Program studiów jest zgodny z nowymi wymaganiami zapisanymi w Ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Ponadto zagadnienia studiów dopasowano do słuchaczy zarówno posiadających kompetencje zawodowego informatyka jak i osób, które zamierzają swoje życie zawodowe związać z administrowaniem i zarządzaniem bezpieczeństwem informacji. Zakłada się przy tym, że słuchacz posiada podstawowe umiejętności obsługi komputera (system komputerowy, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, itd.)

Studia trwają dwa semestry i obejmują 168 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia prowadzą nauczyciele praktycy z wieloletnim doświadczeniem.

Podstawowym celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy z obszaru współczesnego podejścia do bezpieczeństwa informacji w ujęciu prawnym i praktycznym.

http://podyplomowe.lublin.pl/Cyberbezpiecze%C5%84stwo

University of Economics and Innovation in Lublin
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 749 17 70
fax: +48 (81) 749 32 13
sekretariat@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.pl

Admissions Office
phone: +48 (81) 749 32 52
studyenglish@eiu.edu.pl