Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

College: University of Economics and Innovation in Lublin

Department: Center for Postgraduate Studies

Area: nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami w zakresie bezpieczeństwa narodowego, przedstawienie głównych założeń systemu bezpieczeństwa narodowego na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Dodatkowe informacje

http://podyplomowe.lublin.pl/bezpieczenstwo-narodowe-i-zarzadzanie-kryzysowe/

University of Economics and Innovation in Lublin
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 749 17 70
fax: +48 (81) 749 32 13
sekretariat@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.pl

Admissions Office
phone: +48 (81) 749 32 52
studyenglish@eiu.edu.pl