Public relations i marketing medialny

College: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Department: Faculty of Political Science and Journalism

Area: nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Grupa docelowa:

studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu public relations i marketingu medialnego.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

absolwent studiów podyplomowych „Public relations i media marketing” będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu public relations i marketingu medialnego. Dodatkowo będzie potrafił analizować zjawiska społeczne, niezbędne do wykonywania zawodów związanych z PR i marketingiem medialnym oraz wdrażać proponowane rozwiązania w praktyce, szczególnie w zakresie tworzenia strategii marketingowych i PR dla konkretnych firm. Absolwent będzie także umiał uczestniczyć w przygotowywaniu i upowszechnianiu wyników projektów UE (również o profilu dziennikarskim).

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

  • Reklama
  • Copywriting
  • Marketing
  • Marketing on-line
  • Komunikacja wizualna
  • Tworzenie strategii PR
  • PR w projektach międzynarodowych
  • Media relations
  • Team work
  • Komunikacja kryzysowa

UWAGA! WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ ZDALNIE NA PLATFOMIE WIRTUALNY KAMPUS UMCS.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów oraz zaliczeń.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,public-relations-i-marketing-medialny,91057.chtm

Maria Curie-Sklodowska University
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

International Student Office
Maria Curie-Skłodowska University
DS Grześ, ul. Langiewicza 24, rooms 10-11
20-035 Lublin, Poland
phone: + 48 (81) 537 29 26
fax: +48 (81) 537 54 10
studyinenglish@umcs.pl

Admissions Office
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl

International Cooperation Center
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, r. 1207
20-031 Lublin, Poland
phone/fax: +48 (81) 537 53 86,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98
cwm@umcs.pl