Programowanie i informatyka w szkole

College: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Department: Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science

Area: Natural sciences

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Studia przeznaczone są dla osób z uprawnieniami pedagogicznymi, absolwentów studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Uzyskane kwalifikacje uprawniają do nauczania programowania i informatyki we wszystkich typach szkół (od szkoły podstawowej do ponadpodstawowej).

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

 • Algorytmizacja i programowanie (10 wyk. + 30 lab.)
 • Tworzenie stron www: HTML+CSS (10 lab.)
 • Systemy operacyjne i podstawy sieci komputerowych (10 lab.)
 • Grafika rastrowa i wektorowa (15 lab.)
 • Programowanie obiektowe (20 lab.)
 • Budowa architektur komputerowych i sieci (4 wyk. + 6 lab.)
 • Dydaktyka informatyki I(5 wyk. + 25 lab.)
 • Bazy danych (5 wyk. + 15 lab.)
 • Algorytmy i struktury danych (5 wyk. + 15 lab.)
 • Grafika i projektowanie 3D (10 lab.)
 • Programowanie urządzeń mobilnych (20 lab.)
 • Zaawansowane programowanie obiektowe (5 wyk. + 20 lab.)
 • Dydaktyka informatyki II (5 wyk. + 25 lab.)
 • Dydaktyka informatyki III (5 wyk. + 25 lab.)

Praktyki: 90 godzin  (60 godzin w szkole podstawowej i 30 godzin w szkole ponadpodstawowej)

Materiały do wszystkich zajęć będą dostępne na platformie edukacyjnej.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania oraz zaliczenie obowiązkowych praktyk

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,programowanie-i-informatyka-w-szkole,52595.chtm

Maria Curie-Sklodowska University
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

International Student Office
Maria Curie-Skłodowska University
DS Grześ, ul. Langiewicza 24, rooms 10-11
20-035 Lublin, Poland
phone: + 48 (81) 537 29 26
fax: +48 (81) 537 54 10
studyinenglish@umcs.pl

Admissions Office
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl

International Cooperation Center
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, r. 1207
20-031 Lublin, Poland
phone/fax: +48 (81) 537 53 86,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98
cwm@umcs.pl