Innowacyjne zarządzanie produkcją

College: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Department: Faculty of Economics

Area: nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, między innymi w zakresie logistyki, zarządzania, inżynierii produkcji. Studia skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych uzyskaniem nowoczesnej i praktycznej wiedzy z zakresu innowacyjnych metod zarządzania produkcją i logistyką, osób otwartych na zmiany i ciągłe usprawnienie, doskonalenie swojej pracy, wytwarzanych produktów, podnoszenia poziomu i jakości świadczonych usług.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Absolwent Studiów Podyplomowych „Innowacyjne zarządzanie produkcją" zdobędzie umiejętności i kompetencje w zakresie zarządzania procesami w obszarze produkcji oraz logistyce, ich planowania, wdrażania, kontrolowania i usprawniania.

Absolwenci studiów będą mogli podjąć zatrudnienie:

  • w ramach indywidualnej działalności gospodarczej,
  • w firmach produkcyjnych i usługowych,
  • w firmach zajmujących się zaopatrzeniem przemysłu, działach zakupów / zaopatrzenia firm produkcyjnych
  • w firmach logistycznych, usługowych zajmujących się optymalizacją i usprawnianiem procesów w przedsiębiorstwach produkcyjnych,
  • w charakterze interim menedżera w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Wartością dodaną studiów będzie uzyskanie certyfikatu (w języku polskim i angielskim) o ukończeniu 96 godzinnego szkolenia Lean Manufacturing & KAIZEN wydawanego przez OnLean. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest pozytywne zdanie testu pisemnego z Modułu 2. Ciągłe Doskonalenie siebie i procesów (CDSP). Certyfikat jest przydatny dla absolwentów studiów, którzy pracują w firmach międzynarodowych lub starają się o przyjęcie do pracy w wielonarodowych korporacjach. 

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,innowacyjne-zarzadzanie-produkcja,81158.chtm

Maria Curie-Sklodowska University
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

International Student Office
Maria Curie-Skłodowska University
DS Grześ, ul. Langiewicza 24, rooms 10-11
20-035 Lublin, Poland
phone: + 48 (81) 537 29 26
fax: +48 (81) 537 54 10
studyinenglish@umcs.pl

Admissions Office
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl

International Cooperation Center
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, r. 1207
20-031 Lublin, Poland
phone/fax: +48 (81) 537 53 86,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98
cwm@umcs.pl