Cyberbezpieczeństwo

College: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Department: Faculty of Mathematics, Physics and Computer Science

Area: Engineering and technology, Natural sciences

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

2 semestry, w trybie niestacjonarnym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie), łącznie 210 godzin laboratoriów w specjalistycznych pracowniach.

Grupa docelowa:

Studia kierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister lub równoważne), zainteresowanych zdobyciem lub podniesieniem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa cyfrowych systemów przetwarzania informacji.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Po zakończeniu studiów absolwent będzie posiadał zarówno praktyczną jak i teoretyczną wiedzę na temat bezpieczeństwa cyfrowych systemów przetwarzania informacji, w szczególności dotyczącą bezpieczeństwa w sieciach komputerowych dotyczącego aplikacji i usług. Zdobędzie umiejętności posługiwania się narzędziami przydatnymi w pracy pentestera, zapozna się z metodami i technikami przeprowadzania testów bezpieczeństwa w systemach cyfrowych. Pozna podstawy kryptografii stosowanej oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemach komputerowych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Środowisko Cyber Experta – System Kali Linux 30 godz.

Programowanie w języku Python 15 godz.

Bezpieczeństwo Web Aplikacji 30 godz.

Bezpieczeństwo sieci komputerowych 30 godz.

Bezpieczne programowanie aplikacji 30 godz.

Kryptografia stosowana 30 godz.

Testy penetracyjne 30 godz.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 15 godz.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen na zaliczeniach z przedmiotów objętych programem studiów. Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów, zaokrąglona według zasad określonych w Regulaminie.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,cyberbezpieczenstwo,82378.chtm

Maria Curie-Sklodowska University
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

International Student Office
Maria Curie-Skłodowska University
DS Grześ, ul. Langiewicza 24, rooms 10-11
20-035 Lublin, Poland
phone: + 48 (81) 537 29 26
fax: +48 (81) 537 54 10
studyinenglish@umcs.pl

Admissions Office
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl

International Cooperation Center
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, r. 1207
20-031 Lublin, Poland
phone/fax: +48 (81) 537 53 86,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98
cwm@umcs.pl