Biotechnologia

College: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin

Department: Faculty of Biology and Biotechnology

Area: Natural sciences

Type: Full-time studies

Degree: doktoranckie

Language: Polish

Zasady kwalifikacji na kierunek

O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w zakresie biologii mogą ubiegać się absolwenci biologii, biotechnologii oraz kierunków pokrewnych mający tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, a także beneficjenci programu Diamentowy Grant nieposiadający tytułu zawodowego magistra będący absolwentami studiów pierwszego stopnia lub studiujący na jednolitych studiach magisterskich.

Postępowanie kwalifikacyjne uwzględnia:

1. średnią ocen ze studiów (w przypadku studiów dwustopniowych średnią z obydwu stopni);

2. rozmowę kwalifikacyjną z przedmiotów objętych minimum programowym z biologii lub biotechnologii;

3. ocenę dotychczasowych osiągnięć naukowych;

4. sprawdzian znajomości języka angielskiego obejmujący rozmowę w języku angielskim na tematy ogólne i znajomość słownictwa w zakresie biologii;

O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów. Na studia mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy zajmą czołowe miejsca na liście rankingowej uczestników postępowania w odniesieniu do limitu miejsc i uzyskają ocenę co najmniej 3,0. Studia zostaną uruchomione w przypadku zakwalifikowania nie mniej niż trzech osób. Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o uruchomieniu studiów przy mniejszej liczbie zakwalifikowanych kandydatów.

Limit przyjęć: 4 osób.

Maria Curie-Sklodowska University
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

International Student Office
Maria Curie-Skłodowska University
DS Grześ, ul. Langiewicza 24, rooms 10-11
20-035 Lublin, Poland
phone: + 48 (81) 537 29 26
fax: +48 (81) 537 54 10
studyinenglish@umcs.pl

Admissions Office
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl

International Cooperation Center
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, r. 1207
20-031 Lublin, Poland
phone/fax: +48 (81) 537 53 86,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98,
phone/fax: +48 (81) 537 54 98
cwm@umcs.pl