Architektura książki – projektowanie i edycja

Uczelnia: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział: Wydział Humanistyczny

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (w tym licencjat) różnych kierunków. Adresowane są w szczególności do  pracowników wydawnictw, redakcji czasopism, twórców aplikacji mobilnych  i serwisów internetowych,  pracowników działów marketingu, reklamy, PR i sprzedaży, autorów i  bibliotekarzy. Program studiów umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z konstruowaniem i redagowaniem różnych typów publikacji (tradycyjnych i cyfrowych) pod kątem ich cech formalnych, treściowych, strukturalnych, estetycznych i funkcjonalnych z zastosowaniem zasad  i nowoczesnych narzędzi typografii, edytorstwa i grafiki wydawniczej.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

pracy w instytucjach związanych z tradycyjnymi i nowoczesnymi formami publikowania. Orientuje się w problemach współczesnego rynku wydawniczego i kierunkach jego rozwoju, potrafi korzystać z graficznych programów komputerowych i nowych technologii w procesie kompleksowego redagowania, edycji i dystrybucji różnych typów publikacji (książek, plakatów, ilustracji, logotypów, ulotek oraz innych graficznych projektów wizualnych). Absolwent studiów legitymuje się umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi edytorstwa oraz zasad redagowania i fotoedycji tekstów, grafiki komputerowej, designu i typografii publikacji oraz wiedzą specjalistyczną z zakresu  teorii, semiotyki, typologii i  historii książki, a także organizacji i funkcjonowania  rynku wydawniczego. Dzięki zdobytym umiejętnościom uzyskuje kompetencje poszukiwane na rynku pracy.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

  • Wprowadzenie do teorii książki
  • Semiotyka książki
  • Współczesny rynek książki
  • Historia książki
  • Typologia książki
  • Typografia
  • Edycja książki
  • Projektowanie graficzne –cyfrowe przetwarzanie obrazu
  • Budowa ilustracji
  • Projekt

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów przewidywanych programem oraz pozytywna ocena przygotowanego projektu wybranego typu publikacji.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,architektura-ksiazki-projektowanie-i-edycja,38703.chtm

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5,
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Biuro Rekrutacji UMCS
plac M. Curie-Skłodowskiej 5 (wejście jak do Księgarni Uniwersyteckiej)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 70 (w godz. 9.00-14.00)
rekrutacja@umcs.pl

Zespół ds. Studiów Podyplomowych UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat X piętro, p. 1001)
20-031 Lublin
tel.: +48 (81) 537 58 45
studia.podyplomowe@poczta.umcs.lublin.pl

Informacja w języku ukraińskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl

Informacja w języku rosyjskim:
tel.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ru@umcs.pl

Biuro Szkół Doktorskich UMCS
ul. Weteranów 18,
20-038 Lublin
tel. +48 (81) 537 50 60 lub +48 (81) 537 50 59
szkoladoktorska@umcs.pl