Architektura książki – projektowanie i edycja

Університет: Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

Департамент : Гуманітарний Факультет

Область науки : nauki humanistyczne

Формат навчання: Індивідуальний план навчання

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (w tym licencjat) różnych kierunków. Adresowane są w szczególności do  pracowników wydawnictw, redakcji czasopism, twórców aplikacji mobilnych  i serwisów internetowych,  pracowników działów marketingu, reklamy, PR i sprzedaży, autorów i  bibliotekarzy. Program studiów umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z konstruowaniem i redagowaniem różnych typów publikacji (tradycyjnych i cyfrowych) pod kątem ich cech formalnych, treściowych, strukturalnych, estetycznych i funkcjonalnych z zastosowaniem zasad  i nowoczesnych narzędzi typografii, edytorstwa i grafiki wydawniczej.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

pracy w instytucjach związanych z tradycyjnymi i nowoczesnymi formami publikowania. Orientuje się w problemach współczesnego rynku wydawniczego i kierunkach jego rozwoju, potrafi korzystać z graficznych programów komputerowych i nowych technologii w procesie kompleksowego redagowania, edycji i dystrybucji różnych typów publikacji (książek, plakatów, ilustracji, logotypów, ulotek oraz innych graficznych projektów wizualnych). Absolwent studiów legitymuje się umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi edytorstwa oraz zasad redagowania i fotoedycji tekstów, grafiki komputerowej, designu i typografii publikacji oraz wiedzą specjalistyczną z zakresu  teorii, semiotyki, typologii i  historii książki, a także organizacji i funkcjonowania  rynku wydawniczego. Dzięki zdobytym umiejętnościom uzyskuje kompetencje poszukiwane na rynku pracy.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów:

  • Wprowadzenie do teorii książki
  • Semiotyka książki
  • Współczesny rynek książki
  • Historia książki
  • Typologia książki
  • Typografia
  • Edycja książki
  • Projektowanie graficzne –cyfrowe przetwarzanie obrazu
  • Budowa ilustracji
  • Projekt

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, zdanie egzaminów przewidywanych programem oraz pozytywna ocena przygotowanego projektu wybranego typu publikacji.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,architektura-ksiazki-projektowanie-i-edycja,38703.chtm

Університет Марії Кюрі-Склодовської
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(біля Університетської Книгарні)
20-031 Люблін
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польської мови та культури для іноземців УМКС
вул. Weteranów 18
20-038 Люблін
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl