Sales Leadership Program

College: University College of Enterprise and Administration in Lublin

Department: Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Area: nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe EN

Language: Polish

College type: private

Sales Leadership Program to intensywny trening rozwoju kompetencji przywództwa sprzedaży przygotowany we współpracy z firmą szkoleniową Meeting Szkolenia Coaching, której trenerzy praktycy inspirują do pogłębiania wiedzy, rozwoju nowych kompetencji, w drodze do osiągania gotowości przewodzenia zespołom sprzedaży, ich sprawnego funkcjonowania i osiągania wyników.

Program realizowany jest z użyciem kwestionariuszy psychometrycznych brytyjskiej organizacji AQR International, które umożliwią Uczestnikom wgląd w dwa kluczowe obszary: Styl przywództwa kwestionariuszem ILM72, oraz Własną siłę i odporność psychiczną badaniem MTQ.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin

www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin tel.: +48 (81) 452 94 73, kom.: 601 361 767

rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024) tel.: +48 (81) 452 94 71

admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl