Realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego

College: The John Paul II Catholic University in Lublin

Department: Wydział Nauk Społecznych

Area: Engineering and technology, nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

College type: Public

Przedstawienie, poszerzenie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej filmu, telewizji i komunikowania się za pomocą produkcji video oraz przekazanie i wyćwiczenie umiejętności pozwalających na udział w produkcjach filmowych oraz telewizyjnych to główny, ale nie jedyny cel studiów podyplomowych na kierunku Realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego. Minimum teorii, maksimum praktyki, by zapoznać się z pracą filmowca. Program studiów został przygotowany tak, by absolwent poznał, zrozumiał  i z powodzeniem wykorzystywał w swym zawodzie pracy operatora filmowego, reżysera, montażysty, scenarzysty, scenografa, kierownika produkcji oraz fotografa – czyli kluczowych postaci z branży filmowej.

Studia uświadomią różnorodność form filmowych i telewizyjnych oraz nauczą rozumienia mechanizmów powstawania zróżnicowanych dzieł filmowych i telewizyjnych. Przygotują także do tworzenia własnych autorskich dzieł filmowych i telewizyjnych lub ich elementów. Ponadto przekażą niezbędna dla filmowca wiedzę z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz uświadomią rolę i znaczenie dzieła filmowego w procesach komunikacyjnych, w przekazie informacji oraz w kształtowaniu i wyrażaniu poglądów współczesnego człowieka.

Szczegółowe praktyczne umiejętności zdobywane na studiach dotyczą m.in. obsługi sprzętu (kamery, statywu, zestawu oświetleniowego i mikrofonów) oraz oprogramowania komputerowego wykorzystywanego podczas procesu tworzenia dzieł filmowych i telewizyjnych. A także dadzą wiedzę oraz pozwolą nabyć umiejętności związane ze świadomym wykorzystaniem i kształtowaniem obrazu i dźwięku, wykorzystywaniem warunków otoczenia oraz studia podczas realizacji nagrań oraz zasad poprawnego komponowania i montowania produkcji filmowej i telewizyjnej.

Proponowane studia podyplomowe: Realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego w pełny sposób merytorycznie jak i praktycznie przekażą wiedzę jak pracować jako operator filmowy, reżyser, montażysta, scenarzysta, scenograf, kierownik produkcji, przeprowadzać kampanie medialne, budować silną markę osobistą, czyli najważniejsi osobowości, które mają realny wpływ na tu i teraz w przestrzeni medialnej. Nie czekaj! Zamień swoją filmową pasję na biznes i zarabiaj na tym, co kochasz robić!

ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich),
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.
  • osoby kreatywne z branży reklamowej
  • fotografowie chcący przejść na profesjonalne filmowanie form dokumentalnych i fabularnych
  • zaangażowani uczestnicy z grup : Youtube, Facebook, Instagram, Influencer group
  • dziennikarze

Źródło: KUL.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl