Przygotowanie pedagogiczne

College: University College of Enterprise and Administration in Lublin

Area: nauki humanistyczne, nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

College type: prywatna

Studia przeznaczone są dla absolwentów dowolnych studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy w toku dotychczasowej edukacji nabyli przygotowanie merytoryczne
do nauczania wybranego przedmiotu, lecz nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych koniecznych do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach oraz pracy w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci uzyskują uprawnienia do nauczania przedmiotu kierunkowego we wszystkich typach szkół i placówkach kształcenia.

Studia podyplomowe na tym kierunku mogą także rozpocząć osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę psychologiczno-pedagogiczną z obszaru przekazywania wiedzy i uczenia się oraz pragnące rozwinąć umiejętności warsztatowe, które zamierzają podjąć zatrudnienie na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie przygotowania pedagogicznego (np. psycholog szkolny, pedagog szkolny, wychowawca w świetlicy, internacie, bursie, opiekun, trener, instruktor, nauczyciel, bibliotekarz), a które w dotychczasowym toku studiów nie zdobyły takiego przygotowania.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
tel.: +48 (81) 452 94 73,
kom.: 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl