Master of Business Administration w Ochronie Zdrowia

College: Medical University of Lublin

Department: Center for Postgraduate Education

Area: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

Autorski program stworzony przez jedną z najlepszych uczelni medycznych w Polsce z udziałem pracowników naukowych oraz doświadczonych praktyków i ekspertów rynku ochrony zdrowia gwarantuje najwyższą jakość kształcenia.

Studia skierowane są do kadry zarządzającej, lekarzy, pracowników: instytucji medycznych, administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, właścicieli przedsiębiorstw działających w obszarze ochrony zdrowia, pracowników firm farmaceutycznych oraz osób posiadających doświadczenie praktyczne w codziennym funkcjonowaniu podmiotów leczniczych. W studiach może uczestniczyć personel medyczny zajmujący stanowiska kierownicze, jak również chcący zajmować je w przyszłości oraz osoby, które nie posiadają wykształcenia medycznego, ale są odpowiedzialne za organizację i zarządzanie w podmiotach leczniczych.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznej z zakresu zarządzania i organizacji sytemu ochrony zdrowia, z uwzględnieniem aspektów finansowych, prawnych oraz ekonomicznych.

Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone będą w trybie niestacjonarnym. Zajęcia w formie dwudniowych zjazdów będą odbywać się w weekendy w budynku Rektoratu.

Warunkiem uczestnictwa w studiach jest ukończenie studiów wyższych I lub II stopnia, mile widziane posiadanie przez Kandydata 2-letniego doświadczenia zawodowego w branży medycznej.

Rekrutacja na III edycję studiów 2021/2022 zostaje otwarta 10 września 2020 roku. Rozpoczęcie zajęć planowane jest na przełomie stycznia i lutego 2021 roku.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
Telefon: +48 576 265 988
Email: mba@umlub.pl

http://www.mba.umlub.pl/index.php?option=com_quix&view=page&id=35&Itemid=370

Medical University of Lublin
Al. Racławickie 1,
20-059 Lublin
www.umlub.pl

Admissions Office
phone: +48 (81) 448 50 73
phone: +48 (81) 448 50 77
rekrutacja@umlub.pl