Dyscyplina elektrotechnika

College: Lublin University of Technology

Department: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science

Area: Engineering and technology

Type: Full-time studies

Degree: doktoranckie

Language: Polish

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która: 

  1. posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”;
  2. ukończyła studia magisterskie na kierunku pokrewnym lub zbliżonym z dyscypliną naukową, w której prowadzone są studia doktoranckie z co najmniej dobrą oceną na dyplomie, przy czym: 
  • dla studiów w dyscyplinie elektrotechnika kierunkami pokrewnymi są: elektrotechnika, elektronika, mechatronika i inżynieria informatyczna.
  • dla studiów w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn kierunkami pokrewnymi są: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, inżynieria produkcji, zarządzanie i inżynieria produkcji, transport, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka.

W przypadku, gdy kandydat jest absolwentem kierunków zbliżonych do danej dyscypliny studiów, wykazuje on dodatkowo swoje kompetencje w formie egzaminu w zakresie dyscypliny naukowej, w której prowadzone są studia doktoranckie, składanego przed wydziałową komisją rekrutacyjną. Zakres i tryb egzaminu ustala dziekan. Wynik tego egzaminu ma charakter kwalifikujący lub niekwalifikujący kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego;

  1. uzyskała pozytywną pisemną opinię nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o uzdolnieniach i predyspozycjach do pracy naukowej;
  2. uzyskała pisemną zgodę na opiekę naukową od nauczyciela akademickiego uprawnionego do pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich;
  3. uzyskała pisemną zgodę dyrektora instytutu lub kierownika katedry na realizację pracy doktorskiej w jednostce;
  4. wykazuje się znajomością nowożytnego języka obcego;
  5. uzyskała pozytywne oceny z postępowania kwalifikacyjnego.

Lublin University of Technology
Rector’s Office
Nadbystrzycka 38 D
20 – 618 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 538 41 00
fax: +48 (81) 538 46 57
rektor@polllub.pl
politechnika@pollub.pl
www.pollub.pl

Full degree studies in English
lut.international@pollub.pl

International Relations Office
phone: +48 (81) 538 41 10
b.kijak@pollub.pl

Office of International Education
bwm@pollub.pl