Ochrona praw konsumenta

College: University College of Enterprise and Administration in Lublin

Department: Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Area: nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

College type: prywatna

Konsument jako co do zasady „słabsza” strona transakcji w ocenie ustawodawcy europejskiego, jak i polskiego potrzebuje szczególnej ochrony, co sprawia że przedsiębiorcy mają wiele obowiązków z tym związanych. Podyplomowe studia Ochrona praw konsumenta pozwolą na usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie, co gwarantuje wymierne konsekwencje –legalność prowadzonych działań, ochronę przed kosztownymi karami, a także świadomość własnych praw. Tematyka studiów jest niezwykle dynamiczna, a także zróżnicowana w zależności od nawet najdrobniejszych elementów, takich jak na przykład miejsce transakcji. Problematyka zajęć będzie obejmować zagadnienia w zakresie całego procesu – od produkcji towaru, poprzez oznakowanie, reklamę i sprzedaż, aż do momentu ewentualnego zwrotu lub reklamacji.

Wyczerpujący i praktyczny program studiów pozwoli również uzyskać umiejętności i wiedzę, które będą istotną zaletą na rynku pracy. Tematyka kierunku Ochrona praw konsumenta będzie interesująca zarówno dla osób, które mają kontakt z konsumentami, jak również dla producentów, a także dla przedsiębiorców świadczących usługi.

Eksperci przekażą wiedzę opierając się na swojej codziennej praktyce, co pozwoli na zrealizowanie całego programu w formie warsztatów i uzyskaniu kompetencji, które wychodzą naprzeciw wysokim potrzebom rynku.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
tel.: +48 (81) 452 94 73,
kom.: 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl