Logopedia

College: University College of Enterprise and Administration in Lublin

Department: Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Area: nauki społeczne

Type: e-learning

Degree: podyplomowe

Language: Polish

College type: prywatna

Studia podyplomowe Logopedia pozwalają słuchaczom przygotować się do wykonywania zawodu logopedy szczególnie w aspekcie praktycznym. Proponowane w ramach kształcenia moduły wpisują się w wielowymiarowość podejmowanego kierunku. Dzięki zajęciom prowadzonym przez praktyków w swojej dziedzinie Absolwent przygotowany zostanie do poprowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej pod kątem różnych zaburzeń mowy. Kierunek odpowiada na potrzeby pracy logopedy zarówno z noworodkami i niemowlętami, dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, jak i z osobami starszymi. Kształcenie uzupełnione zostało o wiedzę z dziedzin łączących się z pracą logopedy, np. z zakresu integracji sensorycznej, terapii karmienia czy fizjoterapii.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
tel.: +48 (81) 452 94 73,
kom.: 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl