Rachunkowość i podatki

College: The John Paul II Catholic University in Lublin

Department: University Centre for Competence Development

Area: Natural sciences

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

CEL STUDIÓW:

  • przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej z rachunkowości i podatków, w szczególności z najnowszych zmian w obowiązujących przepisach prawnych
  • zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie rozliczeń, prowadzenia ksiąg rachunkowych i stosowania przepisów w zakresie prawa podatkowego
  • zdobycie kompetencji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo rachunkowością i podatkami
  • osoby, które planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/rachunkowosc/

The John Paul II Catholic University of Lublin
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 445 41 01
fax: +48 (81) 445 41 90
kancelaria@kul.pl
www.kul.pl

Admissions Office
www.kandydat.kul.pl/en/study-in-english/
phone: +48 (81) 445 42 16
phone: +48 (81) 445 41 37
study@kul.pl
rekrutacja@kul.pl