Prawo ochrony zdrowia

College: The John Paul II Catholic University in Lublin

Department: University Centre for Competence Development

Area: nauki humanistyczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

CEL STUDIÓW:

  • przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej dotyczącej aspektów prawnych związanych z zagadnieniami ochrony zdrowia, to jest z zakresu prawa medycznego, prawa farmaceutycznego, prawa dotyczącego organizacyjnych rozwiązań w ochronie zdrowia, w tym zasad jej finansowania
  • zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi w ochronie zdrowia, w tym dotyczącymi praw i obowiązków zarówno pacjentów jak i personelu medycznego
  • zapoznanie uczestników z rodzajami i zasadami odpowiedzialności za działania w ochronie zdrowia.

ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), zainteresowani tematyką prawa w systemie ochrony zdrowia
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

Studia te mają charakter kwalifikacyjny dla absolwentów kierunków studiów bezpośrednio związanych z ochroną zdrowia, tj. lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, psychologów klinicznych

Natomiast dla absolwentów studiów prawniczych, w tym dla radców prawnych i adwokatów studia te mają charakter doskonalący. 

http://kandydat.kul.pl/en/podyplomowe/prawo-ochrony-zdrowia/

The John Paul II Catholic University of Lublin
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 445 41 01
fax: +48 (81) 445 41 90
kancelaria@kul.pl
www.kul.pl

Admissions Office
www.kandydat.kul.pl/en/study-in-english/
phone: +48 (81) 445 42 16
phone: +48 (81) 445 41 37
study@kul.pl
rekrutacja@kul.pl