Negocjacje i mediacje prawnicze | Stały Mediator

College: The John Paul II Catholic University in Lublin

Department: University Centre for Competence Development

Area: nauki humanistyczne, nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

CEL STUDIÓW:

  • praktyczne przygotowanie do prowadzenia negocjacji i mediacji, w tym nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia zawodu stałego mediatora
  • rozszerzenie kompetencji analitycznych, mających zastosowanie w procesie rozwiązywania sporów
  • poznanie istoty, metod i narzędzi stosowanych podczas negocjacji i mediacji prawniczych i umiejętności ich wykorzystania w procesie rozwiązywania i zarządzania sporami.

ADRESACI:

  • absolwenci wszystkich kierunków studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich, zainteresowani nabyciem wiedzy i umiejętności oraz ich doskonaleniem w zakresie prowadzenia mediacji, uprawniających do wpisu na listę stałych mediatorów i profesjonalizacji świadczonych usług mediacyjnych, a także osoby świadome społecznej odpowiedzialności biznesu i konieczności nabycia umiejętności w zakresie zarządzania sytuacjami konfliktowymi
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/negocjacje/

The John Paul II Catholic University of Lublin
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 445 41 01
fax: +48 (81) 445 41 90
kancelaria@kul.pl
www.kul.pl

Admissions Office
www.kandydat.kul.pl/en/study-in-english/
phone: +48 (81) 445 42 16
phone: +48 (81) 445 41 37
study@kul.pl
rekrutacja@kul.pl