Master of Business Administration dla Inżynierów (Stalowa Wola)

College: The John Paul II Catholic University in Lublin

Department: University Centre for Competence Development

Area: Engineering and technology, nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

CEL STUDIÓW:

Program studiów podyplomowych Master of Business Administration dla Inżynierów został stworzony po to, aby pomagać uczestnikom w rozwoju głównych modeli zarządzania biznesem.
Słuchacze MBA dla Inżynierów charakteryzują się wyższym statusem zawodowym. Wymagane jest od kandydatów kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Uczestnicy studiów mogą wymienić się wiedzą i doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami – menadżerami innych przedsiębiorstw.
Zajęcia na studiach MBA dla Inżynierów są bardziej praktyczne, zorientowane na szybkie zastosowanie nabytych przez studenta wiedzy i umiejętności w miejscu jego pracy. Większy nacisk położony jest na rozwój kompetencji menedżerskich i przywódczych. Oferowany jest specjalny program rozwoju osobistego i profesjonalnego, realizowany w trakcie całego cyklu studiów.
Do głównych założeń programu należą:
– rozszerzanie i pogłębianie wiedzy menedżera,
– przekazanie zasad stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania,
– przygotowanie do analizy organizacji,
– ukształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich: współdziałania z otoczeniem, rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, prowadzenia negocjacji, inicjowania zmian, wrażliwej reakcji na problemy społeczne.

ADRESACI:

• Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie)
• studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

Misją kształcenia na poziomie Master of Business Administration dla Inżynierów jest pomoc doświadczonym menedżerom i innym profesjonalistom z zarządzania w rozwoju szczytów kariery zawodowej. Absolwenci MBA dla Inżynierów szybko awansują i wielu z nich osiąga najwyższe stanowiska w organizacjach, a to dzięki nowo nabytej wiedzy i podwyższonym kwalifikacjom, zwłaszcza w zakresie zdolności przywódczych. Absolwenci MBA dla Inżynierów są pewniejsi siebie jako profesjonaliści i decydenci, są przygotowani na zmiany rynkowe, organizacyjne oraz technologiczne, lepiej rozumieją otaczający świat, który warunkuje ich sukces w biznesie.

Absolwenci zdobywają nową wiedzę możliwą do natychmiastowego zastosowania w organizacji, co przekłada się na jej zwiększoną efektywność i konkurencyjność.

http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/mba-dla-inzynierow/

The John Paul II Catholic University of Lublin
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 445 41 01
fax: +48 (81) 445 41 90
kancelaria@kul.pl
www.kul.pl

Admissions Office
www.kandydat.kul.pl/en/study-in-english/
phone: +48 (81) 445 42 16
phone: +48 (81) 445 41 37
study@kul.pl
rekrutacja@kul.pl