Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej (Stalowa Wola)

College: The John Paul II Catholic University in Lublin

Department: University Centre for Competence Development

Area: nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

CEL STUDIÓW:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej wyposażają absolwentów w umiejętności rozpoznawania potrzeb i wdrażania rozwiązań na rzecz bezpiecznego funkcjonowania systemów infrastruktury krytycznej państwa
w praktyce organizacyjnej instytucji, organów państwowych i samorządowych, służb mundurowych oraz firm prywatnych
i spółek Skarbu Państwa.
Istotną kompetencją, którą nabędą absolwenci będzie umiejętność organizowania działań mających na celu usuwanie następstw sytuacji kryzysowych dotykających infrastrukturę krytyczną, czyli przywrócenie funkcjonowania infrastruktury krytycznej, zabezpieczanie systemów wchodzących w skład funkcjonalnie powiązanych ze sobą obiektów budowlanych, urządzeń, instalacji, zasobów i usług kluczowych dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich)
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowały co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskały co najmniej 180 punktów ECTS.

Kierunek jest adresowany jest do pracowników administracji publicznej, szczególnie administracji samorządowej trzech szczebli – gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz do funkcjonariuszy i żołnierzy Policji Państwowej, Państwowej Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej jak i wszystkich pozostałych organizacji i instytucji zaangażowanych w tematykę ochrony infrastruktury krytycznej.

http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/bezpieczenstwo-infrastruktury-krytycznej/

The John Paul II Catholic University of Lublin
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin, Poland
phone: +48 (81) 445 41 01
fax: +48 (81) 445 41 90
kancelaria@kul.pl
www.kul.pl

Admissions Office
www.kandydat.kul.pl/en/study-in-english/
phone: +48 (81) 445 42 16
phone: +48 (81) 445 41 37
study@kul.pl
rekrutacja@kul.pl