Innowacyjne zarządzanie ekosystemami miejskimi

College: University College of Enterprise and Administration in Lublin

Department: Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

Area: nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

College type: prywatna

Studia podyplomowe Innowacyjne zarządzanie ekosystemami miejskimi opracowane zostały przy współudziale przedstawicieli Urzędu Miasta Lublin.

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla osób, które w sposób profesjonalny i kompleksowy pragną zdobyć najnowszą wiedzę, poznać kreatywne narzędzia i metody realizacji zadań, przed jakimi stoi nowoczesna administracja publiczna. Skorzystać z nich powinni zarówno pracownicy administracji publicznej, jak również osoby, które swoją przyszłość wiążą z administracją publiczną.

Absolwent studiów podyplomowych posiada kwalifikacje

– niezbędne do pracy na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej;
– związane z obsługą, wsparciem i innowacyjnym rozwojem ekosystemów miejskich

Czas trwania i organizacja zajęć

• studia trwają dwa semestry (200 h)
• forma prowadzenia studiów – blended learning
• zjazdy stacjonarne odbywają się w soboty i niedziel

Źródło: WSPA.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12,
20-150 Lublin
www.wspa.pl

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
tel.: +48 (81) 452 94 73,
kom.: 601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Studia anglojęzyczne (pokój 024)
tel.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
(pokój 105)
tel.: +48 (81) 452 94 74
spd@wspa.pl