Executive Master of Business Administration

College: The John Paul II Catholic University in Lublin

Department: Wydział Nauk Społecznych

Area: nauki społeczne

Type: Part-time studies

Degree: podyplomowe

Language: Polish

College type: Public

Celem studiów jest stworzenie kreatywnej przestrzeni, w której Słuchacze będą mogli doskonalić swoje umiejętności i wiedzę. Kluczowym elementem programu jest rozwój kompetencji w zakresie m.in. budowania zespołów, autoprezentacji, zarządzenie sobą w czasie, negocjacji, przywództwa, komunikacji, zarządzania ryzykiem, design thinking, coachingu i mentoringu. Absolwenci będą przygotowani do budowania i realizacji strategii firmy w perspektywie międzynarodowej. Postawione cele będzie realizowane w nurcie pragmatyzmu poprzez m.in. symulacje biznesowe, studium przypadku, fora dyskusyjne, superwizje i warsztaty.

ADRESACI:

Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia oraz:

  • co najmniej 5 letnie doświadczenie menedżerskie na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla
    lub/i
  • będący właścicielami średnich i dużych firm prywatnych (co najmniej 5 lat)

Źródło: KUL.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin
www.kul.pl

Biuro Rekrutacji KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl
www.kandydat.kul.pl

Obsługa cudzoziemców:
tel.: +48 (81) 445 42 16
e-mail: study@kul.pl

Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
tel.: +48 (81) 445 39 96
tel.: +48 (81) 445 39 95
centrumsp@kul.pl

Szkoła Doktorska KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel.: +48 (81) 445 41 89
tel.: +48 (81) 445 41 29
phd@kul.pl