Strategie zakupowe i sourcing

Uczelnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Wydział: Centrum Studiów Podyplomowych

Dziedzina nauki: nauki społeczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: podyplomowe

Język studiów: polski

Celem studiów jest:

  • Poszerzenie oraz uzupełnienie wiedzy w konfrontacji z praktykami polskiego i międzynarodowego biznesu.
  • Nauka od najlepszych specjalistów na rynku.

Studia przeznaczone są dla:

  • wszystkich osób, które pracują bądź planują rozpocząć pracę w działach zajmujących się zakupami i sourcingiem,
  • pracowników działów finansowych i prawnych,
  • wszystkich osób, które bezpośrednio lub pośrednio zajmują się zakupami w tym osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie auditów i rozwój dostawców.

Studia to także forum wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów pomiędzy słuchaczami studiów.

Dodatkowe informacje

http://podyplomowe.lublin.pl/strategie-zakupowe-i-sourcing/

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4,
20-209 Lublin
www.wsei.lublin.pl

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
tel.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl

Centrum Studiów Podyplomowych
pok. 218 i 219
tel. +48 (81) 749 32 24
fax: +48 (81) 749 32 13
podyplomowe@wsei.lublin.pl