Menedżer biznesu — MBA

Университет: Высшая Школа Общественных Наук в Люблине

Департамент : Центр последипломного образования и обучения

Область науки: nauki społeczne

Формат обучения: e-learning

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Cel studiów:

  • przygotowanie Słuchaczy do prowadzenia działań biznesowych,
  • zapoznanie z najnowszymi trendami i koncepcjami funkcjonującymi w biznesie,
  • zapoznanie z najnowszymi koncepcjami i modelami zarządzania,
  • uzyskanie praktycznej wiedzy przekazywanej przez przedsiębiorców, dyrektorów zarządzających, praktyków biznesu.

Adresat studiów:

Studia kierowane są do kadry kierowniczej wszystkich szczebli, menedżerowie po studiach: prawniczych, inżynierskich, humanistycznych, do osób prowadzących własne firmy, trenerów biznesu. Studia skierowane są zarówno do osób zajmujących stanowiska kierownicze, jak również zamierzających w przyszłości awansować na stanowiska kierownicze.

Czas trwania nauki:

Program studiów obejmuje dwa semestry.

Высшая Школа Социальных Наук
ул. Zamojska 47
20-102 Люблин
www.wsns.lublin.pl

Контактная информация:
тел.: +48 (81) 531 85 56
Электронная почта: dziekanat@wsns.lublin.pl
Электронная почта: info@wsns.lublin.pl