Cyberbezpieczeństwo

Университет: Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине

Департамент : Факультет Математики, Физики и Информатики

Область науки: Инженерно-технические науки, Точные и естественные науки

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

2 semestry, w trybie niestacjonarnym (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, średnio co 2 tygodnie), łącznie 210 godzin laboratoriów w specjalistycznych pracowniach.

Grupa docelowa:

Studia kierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister lub równoważne), zainteresowanych zdobyciem lub podniesieniem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa cyfrowych systemów przetwarzania informacji.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

Po zakończeniu studiów absolwent będzie posiadał zarówno praktyczną jak i teoretyczną wiedzę na temat bezpieczeństwa cyfrowych systemów przetwarzania informacji, w szczególności dotyczącą bezpieczeństwa w sieciach komputerowych dotyczącego aplikacji i usług. Zdobędzie umiejętności posługiwania się narzędziami przydatnymi w pracy pentestera, zapozna się z metodami i technikami przeprowadzania testów bezpieczeństwa w systemach cyfrowych. Pozna podstawy kryptografii stosowanej oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemach komputerowych.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

Środowisko Cyber Experta — System Kali Linux 30 godz.

Programowanie w języku Python 15 godz.

Bezpieczeństwo Web Aplikacji 30 godz.

Bezpieczeństwo sieci komputerowych 30 godz.

Bezpieczne programowanie aplikacji 30 godz.

Kryptografia stosowana 30 godz.

Testy penetracyjne 30 godz.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 15 godz.

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnych ocen na zaliczeniach z przedmiotów objętych programem studiów. Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów, zaokrąglona według zasad określonych w Regulaminie.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,cyberbezpieczenstwo,82378.chtm

Университет Марии Кюри-Склодовской
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(возле Университетского Книжного Магазина)
20-031 Люблин
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польского языка и культуры для иностранцев УМКС
ул. Weteranów 18
20-038 Люблин
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl