Rachunkowość i podatki

Университет: Люблинский Католический Университет Яна Павла II

Департамент : Университетский центр развития компетенций

Область науки: Точные и естественные науки

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

CEL STUDIÓW:

  • przekazanie aktualnej wiedzy teoretycznej z rachunkowości i podatków, w szczególności z najnowszych zmian w obowiązujących przepisach prawnych
  • zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie rozliczeń, prowadzenia ksiąg rachunkowych i stosowania przepisów w zakresie prawa podatkowego
  • zdobycie kompetencji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

ADRESACI:

  • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy zajmują się obecnie lub chcą w przyszłości zajmować się zawodowo rachunkowością i podatkami
  • osoby, które planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
  • studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

http://kandydat.kul.pl/podyplomowe/rachunkowosc/

Католический Университет Яна Павла ІІ
Al. Racławickie 14,
20-950 Люблин
телефон: +48 (81) 445 41 01
факс: +48 (81) 445 41 90
kancelaria@kul.pl
www.kul.pl

Регистрация абитуриентов:
www.kandydat.kul.pl/en/study-in-english/
тел.: +48 (81) 445 41 37 — обучение на польском
тел.: +48 (81) 445 42 16 — обучение на английском
study@kul.pl