Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Университет: Люблинская Политехника

Департамент : Факультет Менеджмента

Область науки: nauki społeczne

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy absolwentów Szkół Wyższych o kwestie związane z szeroko rozumianym zarządzaniem procesami logistycznymi w nowoczesnych przedsiębiorstwach

Studia prowadzone są przy wsparciu partnera zewnętrznego – Firmy LOGNET Solutions Sp. z o.o., dzięki czemu możliwe jest skupienie się przede wszystkim na przekazywaniu umiejętności praktycznych w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem łańcucha logistycznego w przedsiębiorstwie.

Dodatkowe informacje:

http://wz.pollub.pl/pl/rekrutacja/studia-podyplomowe/zarzadzanie-logistyka-w-przedsiebiorstwie

Люблинская Политехника
ул. Nadbystrzycka 38 D,
20-618 Люблин, Польша
тел.: +48 (81) 538 41 00
факс +48 (81) 538 46 57
lut.international@pollub.pl
www.pollub.pl

Бюро Восточного Партнерства
ул. Nadbystrzycka 42, кабинет 1101
20-501 Люблин, Польша
тел.: +48 (81) 538 4546
факс +48 (81) 538 4135
ukraina@pollub.pl
cppw@pollub.pl