Udostępnianie instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami

Університет: Університет Підприємництва та Адміністрації в Любліні

Департамент : Центр післядипломної освіти та навчання

Область науки : nauki społeczne, sztuka

Формат навчання: Індивідуальний план навчання

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Uczestnicy studiów będą mieli okazję poznać specyfikę poszczególnych niepełnosprawności, a także możliwości dostosowania różnego rodzaju instytucji użyteczności publicznej w tym również instytucji kultury i sztuki do potrzeb odmiennej recepcji sensorycznej. Studenci będą mogli również przekonać się, że poprzez wprowadzenie programów edukacyjnych możliwe jest zrealizowanie idei szerokiego dostępu do kultury i sztuki poprzez likwidację barier architektonicznych, poznawczych i mentalnych, umożliwiając aktywny udział w odbiorze sztuki osobom z dysfunkcjami wzroku, słuchu i ruchu,  także niepełnosprawnym intelektualnie, z Zespołem Aspergera i autyzmem.

Wśród wykwalifikowanych wykładowców są  specjaliści w zakresie pracy z osobami dotkniętymi  różnymi dysfunkcjami, część kadry stanowią również wykładowcy z niepełnosprawnościami.

Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia kierunków: nauk społecznych, humanistycznych, szkół terapeutycznych oraz artystycznych, a także kandydaci wywodzący się spośród:

  •  pracowników instytucji kultury (muzeów, domów kultury, galerii, teatrów),
  •  pedagogów specjalnych,
  •  terapeutów zajęciowych,
  •  nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem swych umiejętności,
  •  społeczności osób niepełnosprawnych (możliwość dofinansowania do czesnego i kosztów dojazdów z programu Aktywny Samorząd),
  •  pracowników organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
  •  architektów i projektantów budynków i wystaw muzealnych,
  •  urzędników administracji publicznej odpowiedzialnych za wydarzenia w instytucjach kultur
  •  pracownicy instytucji samorządowych

Studia podyplomowe: Udostępnianie instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami stanowią połączenie wiedzy dwóch obszarów nauki: nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki specjalnej (wiedza o rodzajach niepełnosprawności) z wiedzą z zakresu sztuki i kultury.

https://wspa.pl/studia-podyplomowe/udostepnianie-instytucji-uzytecznosci-publicznej-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/

Університет Підприємництва та Адміністрації в Любліні
ул. Бурсакі 12,
20-150 Люблін
www.wspa.pl

Відділ прийому документів та допомоги іноземним студентам (офіс 026)
тел.: + 48 (81) 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl

Відділ навчання англійською мовою (к.024)
тел.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl