Kształcenie zdalne w edukacji

Університет: Університет Підприємництва та Адміністрації в Любліні

Департамент : Центр післядипломної освіти та навчання

Область науки : nauki humanistyczne, Інженерно-технічні науки, nauki społeczne

Формат навчання: e-learning

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Wraz z rozwojem technologii, zmienia się oblicze edukacji. Jesteśmy obecnie świadkami pojawiania się w naszym kraju nowej metody nauczania: e-learningu.

Taka sytuacja wymaga nowych kompetencji od kadry pedagogicznej. Nauczyciel prowadzący kursy zdalne musi odnaleźć się w nowej roli doradcy edukacyjnego, który utworzy uczącą się wirtualną społeczność, zmotywuje studentów do samodzielnej pracy i będzie dostępny w trybie on-line niemal każdego dnia.

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne na temat kształcenia zdalnego. Studenci zapoznają się z narzędziami i metodami technologii informacyjnej, nauczą się projektować platformy edukacyjne, zagłębią się w aspekty prawne dotyczące zarządzania treścią, a także przygotują się pod względem psychologicznym do prowadzenia zajęć na odległość.

Dla kogo?

Studia skierowane są do kadry nauczycielskiej oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o kształceniu zdalnym.

Tryb nauki i czas trwania:

Studia trwają dwa semestry.

https://wspa.pl/studia-podyplomowe/ksztalcenie-zdalne-w-edukacji/

Університет Підприємництва та Адміністрації в Любліні
ул. Бурсакі 12,
20-150 Люблін
www.wspa.pl

Відділ прийому документів та допомоги іноземним студентам (офіс 026)
тел.: + 48 (81) 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl

Відділ навчання англійською мовою (к.024)
тел.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl