Terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z ADHD oraz trudnościami wychowawczymi

Університет: Університет Економіки та Інновацій в Любліні

Департамент : Центр післядипломної освіти

Область науки : nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Формат навчання: e-learning

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Studia podyplomowe – trzysemestralne, niestacjonarne, kwalifikacyjne realizowane w całości w trybie on-line. Przeznaczone dla nauczycieli wszystkich typów szkół, nauczycieli współorganizujących proces nauczania szkół, pedagogów, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, socjoterapeutów, psychoterapeutów, kuratorów sądowych, asystentów rodziny oraz terapeutów środowiskowych.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do kompleksowego prowadzenia terapii uczniów z ADHD oraz trudnościami wychowawczymi w środowisku przedszkola, szkoły i pracy pozaszkolnej. W programie studiów realizowane będą szczególnie założenia terapii kognitywnej, behawioralnej, terapii integracji sensorycznej, treningi umiejętności społecznych, treningi zastępowania agresji itp. Kolejnym celem studiów jest również przygotowanie słuchaczy do  organizowania i prowadzenia działań z zakresu psychoedukacji i wsparcia rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców uczniów z ADHD oraz trudnościami wychowawczymi, działalności konsultacyjnej i doradczej w zespołach terapeutyczno-edukacyjnych. Absolwent będzie również przygotowany do udzielania pomocy psychologiczno-pedaggoicznej.

http://podyplomowe.lublin.pl/terapia-i-wspieranie-rozwoju-dzieci-i-mlodziezy-z-adhd-oraz-trudnosciami-wychowawczymi/

Вища Школа Економіки і Інновацій в Любліні
ul. Projektowa 4
20-209 Люблін
тел./факс: +48 (81) 749 17 70
факс: +48 (81) 749 32 13
sekretariat@wsei.lublin.pl
www.wsei.lublin.pl

Приймальні комісії
Бюро обслуговування студента
ul. Projektowa 4, Lublin
тел.: +48 (81) 749 17 77
bos@wsei.lublin.pl
rekrutacja@wsei.lublin.pl
тел.: +48 (81) 749 32 52
studyenglish@eiu.edu.pl