Pedagogika Marii Montessori

Університет: Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

Департамент : Факультет Педагогіки та Психології

Область науки : nauki społeczne

Формат навчання: Індивідуальний план навчання

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

pracy w oddziałach przedszkolnych i klasach szkolnych funkcjonujących według założeń pedagogiki Marii Montessori. Posiadają umiejętności praktyczne w zakresie pracy z materiałami montessoriańskimi, potrafią aranżować przestrzeń edukacyjną stymulującą indywidualny rozwój dziecka i organizować proces wychowawczo-dydaktyczny w zróżnicowanej wiekowo grupie przedszkolnej i klasie szkolnej.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

  • Teoretyczne podstawy pedagogiki Marii Montessori
  • Techniki poznawania dziecka i jego środowiska
  • Analiza tekstów źródłowych Montessori
  • Metodyka rozwijania zdolności sensorycznych
  • Metodyka rozwijania sprawności językowych
  • Metodyka kształcenia matematycznego
  • Metodyka geometrii
  • Metodyka poznawania środowiska przyrodniczego i społecznego
  • Zajęcia metodyczne w oddziałach Montessori
  • Seminarium dyplomowe

Ocena końcowa:

Średnia ocen z egzaminów, uzyskanych zaliczeń oraz samodzielnie opracowanej i pozytywnie ocenionej przez promotora pracy końcowej.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,pedagogika-marii-montessori,7083.chtm

Університет Марії Кюрі-Склодовської
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(біля Університетської Книгарні)
20-031 Люблін
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польської мови та культури для іноземців УМКС
вул. Weteranów 18
20-038 Люблін
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl