Grafika komputerowa i DTP

Університет: Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

Департамент : Факультет Мистецтв

Область науки : sztuka

Формат навчання: Індивідуальний план навчання

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Studia skierowane są do osób nieposiadających lub mających minimalną wiedzę w zakresie grafiki komputerowej i dtp. Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych kierunków plastyczno-pedagogicznych, plastycznych oraz innych kierunków humanistycznych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i zajęć laboratoryjnych.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje przydatne do:

  • wykorzystania nabytej wiedzy oraz umiejętności w szeroko rozumianej grafice komputerowej i dtp z wielorakimi możliwościami stosowania jej w edukacji,
  • wykorzystania w publikacjach prasowych oraz reklamie,
  • tworzenia prezentacji multimedialnych
  • tworzenia serwisów internetowych– w aspekcie edukacji informatycznej
  • komunikacji i informacji marketingowej.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów: 

1. wybrane zagadnienia grafiki wydawniczej
2. techniki multimedialne
3. psychofizjologia widzenia
4. wybrane zagadnienia sztuki współczesnej
5. komputerowe projektowanie graficzne
6. elementy informatyki
7. cyfrowe przetwarzanie obrazu

Ocena końcowa:

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie na ocenę poszczególnych przedmiotów, które będą się  odbywały  w oparciu o wykonywane przez studenta prace kontrolne i zdane egzaminy.

https://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,grafika-komputerowa-i-dtp,7154.chtm

Університет Марії Кюрі-Склодовської
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Тел.: +48 (81) 537 51 00
www.umcs.pl

Бюро Рекрутації УМКС
Plac Marii Curie-Sklodowskiej 5
(біля Університетської Книгарні)
20-031 Люблін
Тел.: +48 (81) 537 58 80
rekrutacja.ua@umcs.pl
rekrutacja.ru@umcs.pl
skype: rekrutacja-ua

Центр польської мови та культури для іноземців УМКС
вул. Weteranów 18
20-038 Люблін
тел.: +48 (81) 537 54 25
тел.: +48 (81) 537 28 76
www.cjkp.umcs.lublin.pl