Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją

Університет: Люблінський Медичний Університет

Департамент : Центр післядипломної освіти

Область науки : nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki społeczne

Формат навчання: Індивідуальний план навчання

Ступінь: podyplomowe

Мова: Польська

Studia Podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie w codziennym funkcjonowaniu z osobą niepełnosprawną w rodzinie, otoczeniu lub poprzez pracę, specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentacji pracowników lub osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy, lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek i innych grup personelu medycznego.

Na studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie mogą aplikować kandydaci/kandydatki z województw: lubelskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego – właściwych ze względu na miejsce stałego zamieszkania kandydata/tki.

Kandydat/Kandydatka może aplikować o przyjęcie tylko na jedną uczelnię prowadzącą studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” w ramach projektu UE.

Люблінський Медичний Університет
Ал. Рацлавіцкє (Al. Racławickie) 1
20-059 Люблін
www.umlub.pl

Бюро Рекрутації
тел: +48 (81) 448 50 73
тел: +48 (81) 448 50 77
rekrutacja@umlub.pl