Edukacja techniczno-informatyczna

Jeśli masz szerokie zainteresowania techniczne, zacięcie do informatyki, a jednocześnie posiadasz umysł i wrażliwość humanisty, to ten multidyscyplinarny kierunek jest dla Ciebie. Tytuł zawodowy: magister inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Problemy eksploatacji technicznej Modelowanie procesów technicznych Komputerowe wspomaganie w dydaktyce Zarządzanie produkcją, usługami i personelem Grafika 3D – animacja Wykaz specjalności w ramach kierunku Elektronika … Czytaj dalej

Prawo kanoniczne

Jedną z umiejętności kształtowanych na kierunku Prawo kanoniczne jest zdolność krytycznego myślenia i doboru informacji. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Prawo rzymskie Biblia- istota i rola w kulturze Podstawy światopoglądu katolickiego Historia źródeł kościelnego prawa polskiego Historia powszechna prawa kanonicznego Prawo o sakramentach świętych Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta … Czytaj dalej

Prawo

Jedną z umiejętności kształtowanych na kierunku Prawo jest zdolność krytycznego myślenia i doboru informacji. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Prawo rzymskie Prawoznawstwo Historia ustrojów państw Prawo konstytucyjne Prawo karne Łacina prawnicza Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada umiejętność prowadzenia negocjacji prawniczych, sporządzania pism procesowych i umów, … Czytaj dalej