Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo II stopnia jest kierunkiem studiów, którego głównym celemjest pogłębienie wiedzy o kulturze współczesnej i dawnej oraz wybranych dziedzinach kultury i sztuki, takich jak film czy nowe media.W zależności od wyboru specjalności student nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje dotyczące takich obszarów jak: wielokulturowość w Polsce, zarządzanie w kulturze, antropologia i etnologia bądź media i kultura popularna. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: Metody badań kulturoznawczych,
Więcej

Kulturoznawstwo

Kulturoznawstwo jest kierunkiem studiów, którego głównym celem jest zdobycie wiedzy teoretycznej dotyczącej wybranych dziedzin i obszarów kultury, procesów społeczno-kulturowych (ze szczególnym uwzględnieniem współczesności), umiejętność analizy i interpretacji teksów i zjawisk kulturowych. Kulturoznawstwo zajmuje się zarówno historią kultury, jak i kulturą współczesną. Z jednej strony ukazuje kulturowe tradycje Polski i innych, wybranych obszarów świata, z drugiej zaś bada i diagnozuje stan dzisiejszej kultury. W programie studiów
Więcej