Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Informacje dotyczące egzaminów wstępnych: http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,51,egzaminy-wstepne,65271.chtm Egzaminy wstępne  w Instytucie Sztuk Pięknych odbędą się w dniach 7, 9 i 10 lipca w budynku Instytutu, aleja Kraśnicka 2B. Kandydaci zostaną powiadomieni którego, konkretnego dnia będą zdawać. Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godzinie 9/00, jednakże kandydaci powinni zgłosić się o 8/30 ze względu na konieczność sprawdzenia dokumentów. Kandydaci muszą posiadać dowód tożsamości i dowód wpłaty opłaty
Więcej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Studia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej specjalności oraz pisemnej pracy magisterskiej. Studia skierowane do absolwentów edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych pierwszego stopnia oraz do absolwentów wszystkich kierunków studiów plastycznych – licencjackich lub magisterskich. Wykaz specjalności w ramach kierunku: ARTETERAPIA, RZEŹBA I FORMY PRZESTRZENNE. Specjalność, która obejmuje cały tok dwuletnich studiów, jest uruchamiana przy zapisie na studia,
Więcej

Grafika

Studia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej specjalności oraz pisemnej pracy magisterskiej. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku grafika ma wiedzę dotyczącą sztuki współczesnej, jest przygotowany do działania w obszarze animacji kultury i promocji sztuki. Posiada praktyczną znajomość eksperymentalnych technik graficznych, druku cyfrowego, fotografii użytkowej oraz multimediów i animacji komputerowej. Absolwent kończy studia w wybranej specjalności graficznej, w ramach
Więcej

Grafika

Informacje dotyczące egzaminów wstępnychPodstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z: rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie). Stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunku grafika trwają 5 lat (10 semestrów) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej specjalności oraz pisemnej pracy magisterskiej. Absolwent jednolitych studiów 5-letnich na kierunku
Więcej

Graphic Arts

ENTRY REQUIREMENTS 1. The program is addressed to candidates holding Bachelor degree in Arts or Arts-related fields. 2. Prospective students register online in the online registration system IRK and file all the necessary documents up to the exhaustion of available places. 3. Applicants need to submit their artistic portfolio for consideration in the admissions process to be reviewed by the
Więcej

Malarstwo

Informacje dotyczące egzaminów wstępnych Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z: rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie). Stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają 5 lat (10 semestrów) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej specjalności oraz pisemnej pracy magisterskiej. Studia na kierunku malarstwo to oferta
Więcej