Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

Zagwarantowanie bezpieczeństwa i autentyczności żywności to najważniejsze żądanie i oczekiwanie konsumentów w stosunku do nabywanej i spożywanej żywności. Absolwent tego kierunku studiów będzie miał wiedzę z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz jej certyfikacji. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Zagrożenia w produkcji i przetwórstwie: mleka, mięsa, owoców, warzyw, zbóż Normalizacja, standaryzacja i certyfikacja żywności Identyfikowalność żywności i pasz Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem Światowe systemy produkcji żywności Zintegrowane systemy zarządzania
Więcej

Bioinżynieria

Bioinżynieria to kierunek łączący nauki przyrodnicze i techniczne zajmujący się pogłębianiem wiedzy i propagowaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie modelowania organizmów i środowiska w celu zapewnienia zdrowia ludzkiego i promowania zrównoważonego rozwoju. Studia na tym kierunku pozwalają na zrozumienie złożonych systemów żywych i właściwe ich modelowanie (z zastosowaniem najnowszych technik i technologii) a następnie wykorzystanie tych organizmów i procesów dla potrzeb człowieka, gospodarki i środowiska. Absolwent posiada wiedzę niezbędną do podejmowania zadań
Więcej