Inżynieria odnawialnych źródeł energii

W związku z rozszerzaniem roli odnawialnych źródeł energii w europejskiej polityce energetycznej wzrasta zainteresowanie rynku pracy specjalistami z tej dziedziny. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Mechanika techniczna Wytrzymałość materiałów i mechanika płynów Konstrukcja i eksploatacja maszyn Grafika inżynierska Nauka o materiałach Inżynieria wytwarzania Termodynamika techniczna Elektrotechnika i elektronika Automatyka i robotyka Metrologia i systemy pomiarowe Zarządzanie środowiskiem i ekologia Wykaz specjalności w ramach
Więcej

Budownictwo

W budownictwie, niezmiennie od wieków, znajduje zatrudnienie wiele osób na całym świecie, dlatego jest to jeden z podstawowych i tradycyjnych, a zarazem prestiżowych kierunków studiów na uczelniach technicznych. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Tytuł zawodowy: inżynier Trwałość i ochrona konstrukcji budowlanych Budownictwo energooszczędne Zarządzanie jakością w budownictwie Komputerowe wspomaganie projektowania Budownictwo drogowe Technologia robót drogowych Konstrukcje mostowe Gospodarka terenem Eksploatacja i remonty budynków Prefabrykacja
Więcej

Architektura

Architektura to piękno, estetyka, ale również funkcjonalność, konstrukcja i technologia wykonania obiektu. Tytuł zawodowy: inżynier Wszystkich kandydatów na kierunek Architektura obowiązuje egzamin z rysunku. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Kształtowanie obiektów inżynierskich Dokumentacja budowlana Sztuka współczesna Geodezja Technologie inżynierskie w obiektach zabytkowych Wstęp do projektowania w obiektach zabytkowych Fizyka budowli Infrastruktura Techniczna Miast Konstrukcje stalowe Konstrukcje betonowe Rysunek techniczny Wykaz specjalności
Więcej

Informatyka

Jeśli zagadnienia wykorzystania sprzętu komputerowego i podstawowego oprogramowania masz już dawno opanowane, lubisz logiczne, abstrakcyjne myślenie i myślisz o dobrze płatnym zawodzie z przyszłością, to jest to kierunek dla Ciebie. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Metody probabilistyczne i statystyka Architektura komputerów Programowanie obiektowe Programowanie niskopoziomowe Programowanie systemowe Język Java Grafika komputerowa Bazy danych Tworzenie aplikacji internetowych Inżynieria
Więcej

Elektrotechnika

Jeśli lubisz nauki ścisłe, chcesz połączyć wiedzę z matematyki, fizyki i informatyki, jesteś ciekawy świata i nie boisz się urządzeń elektrycznych to ten kierunek jest dla Ciebie. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Elektrochemia Teoria obwodów Geometria i grafika inżynierska Teoria pola elektro-magnetycznego Inżynieria materiałowa Maszyny elektryczne Elektronika i energoelektronika Napęd elektryczny Instalacje i oświetlenie Wykaz specjalności w ramach kierunku
Więcej

Transport

Zyskaj wiedzę z zakresu inżynierii środków transportowych oraz inżynierii ruchu. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Podstawy informatyki Nowoczesne tworzywa w środkach transportu Ekonomika transportu Organizacja i zarządzanie w transporcie Termodynamika Podstawy projektowania inżynierskiego Teoria ruchu pojazdów Zagadnienia trwałości i zużycia materiałów Środki transportu lotniczego Organizacja usług transportowo – magazynowych Inteligentne systemy transportowe Wymagania prawne transportu ekologicznego
Więcej

Mechatronika

Kierunek interdyscyplinarny, łączący wiedzę z kilku dziedzin. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Podstawy elektrotechniki Nauka o materiałach Mechanika techniczna Elementy przedsiębiorczości Wytrzymałość materiałów Teoria maszyn i mechanizmów Podstawy robotyki Mechatronika w medycynie Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta Na tym kierunku uzyskasz wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki,
Więcej

Mechanika i budowa maszyn

Studiując ten kierunek poznasz tajniki wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz nauczysz się projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Podstawy elektrotechniki i elektroniki Innowacje techniczne Historia lotnictwa Tworzywa polimerowe Diagnostyka maszyn Techniki i systemy pomiarowe Spajalnictwo i odlewnictwo Obrabiarki sterowane numerycznie Lotnicze zespoły napędowe Pneumatyka i hydraulika Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student
Więcej

Inżynieria biomedyczna

Kierunek dla kandydatów chcących wykorzystać innowacyjną wiedzę w służbie ludziom. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Biomechanika inżynierska Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Komputerowe systemy zarządzania produkcją Monitoring i robotyka w medycynie Programowanie wizualne i symulacje numeryczne Elektroniczna aparatura medyczna Grafika inżynierska Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta Wybierając ten profil
Więcej

Informatyka

Jeśli zagadnienia wykorzystania sprzętu komputerowego i podstawowego oprogramowania masz już dawno opanowane, lubisz logiczne, abstrakcyjne myślenie i myślisz o dobrze płatnym zawodzie z przyszłością, to jest to kierunek dla Ciebie. Tytuł zawodowy: magister inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Programowanie aplikacji internetowych Przetwarzania mobilne Systemy baz danych Zarządzanie bezpieczeństwem informacji Kodowanie i teoria informacji Administracja serwerami usług sieciowych Protokoły i koncepcje
Więcej