Hispanistyka

Student kierunku Hispanistyka I stopnia może wybrać jedną z dwóch specjalności: „język hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowej” lub „nauczycielską”. Absolwenci studiów hispanistycznych są bardzo poszukiwani na rynku pracy lokalnym, regionalnym i krajowym w związku ze stale rosnącą popularnością języka hiszpańskiego w szkolnictwie podstawowym i średnim.  Istnieje też duże zapotrzebowanie na tłumaczy w różnych sektorach przemysłu ze względu na szerokie kontakty handlowe z krajami hispanojęzycznymi, oraz w sektorze usługowym, szczególnie turystycznym, bowiem Hiszpania
Więcej

Hispanistyka

Na kierunku „Hispanistyka” II stopnia student może wybrać jedną z dwóch specjalności: tłumaczeniową lub nauczycielską. Tak jedna, jak i druga specjalność kształcą przyszłych pracowników dla sektorów, w których jest duże zapotrzebowanie na specjalistów oraz bogata oferta pracy. Język hiszpański zajmuje coraz ważniejsze miejsce w szkolnictwie, zarówno średnim, jak i podstawowym. Jednocześnie liczne przedsiębiorstwa hiszpańskie czy też hispanoamerykańskie sytuując się na rynku polskim potrzebują dobrze wykształconych filologów
Więcej

Portugalistyka: studia portugalsko – brazylijskie

Program studiów obejmuje naukę: języka portugalskiego (od podstaw) – zajęcia praktyczne i specjalistyczne, w tym m.in. język prawa, ekonomii, medycyny, nauk przyrodniczych, Internetu i współczesnej komunikacji; języka hiszpańskiego (od podstaw); języka angielskiego (lektorat); teorii i praktyki tłumaczenia; cywilizacji, kultury, literatury i historii krajów portugalskojęzycznych. Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów licencjackich posiada znajomość języka portugalskiego na poziomie C1 oraz kultury krajów portugalskojęzycznych; legitymuje się kompetencjami językowymi potrzebnymi
Więcej

Polsko-Niemieckie Studia Kulturowe i Translatorskie

Są to studia międzynarodowe i międzyuczelniane prowadzone w ramach istniejącego partnerstwa między Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a Uniwersytetem w Poczdamie. Oferta jest skierowana zarówno do studentów polskich jak i niemieckich zainteresowanych odbyciem studiów kulturoznawczych oraz tłumaczeniowych w zakresie języka polskiego i niemieckiego, chcących jednocześnie udoskonalić swoje umiejętności językowe oraz uzyskać docelowo kompetencje tłumacza w zakresie obu tych języków. Jednocześnie program kształcenia oferuje możliwość realizacji specjalizacji kulturoznawczej i translatologicznej w dziedzinach
Więcej

Portugalistyka

Oferowany program studiów jest atrakcyjny ze względu na jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Student rozwija swoje kompetencje językowe nabyte w trakcie studiów licencjackich I stopnia i swobodnie posługuje się językiem portugalskim w mowie i piśmie na poziomie biegłości C2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). W trakcie studiów otrzymuje doskonałe przygotowanie językowe i zawodowe jako tłumacz oraz filolog ze znajomością języków specjalistycznych niezbędną w pracy zawodowej
Więcej