Ekonomia

EKONOMIA to kierunek, który pozwala zrozumieć złożone procesy zachodzące w gospodarce oraz zdobyć umiejętności ich kształtowania. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Zarządzanie przedsiębiorstwem Analiza ekonomiczno-finansowa Ekonomia międzynarodowa Rachunek kosztów Zarządzanie strategiczne i operacyjne Wykaz specjalności w ramach kierunku Ekonomika przedsiębiorstw Analizy ekonomiczne i rachunkowość Sylwetka absolwenta Absolwent studiów wie, jak działa rynek, jak zarządzać popytem, podażą czy inflacją.
Więcej

Bezpieczeństwo wewnętrzne

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE to kierunek studiów powstały w odpowiedzi na złożoną sytuację polityczną i nowe wyzwania współczesnego świata. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: System bezpieczeństwa państwa Bezpieczeństwo Polski w UE Kryminalistyka Bezpieczeństwo w komunikacji Praktyczne aspekty ochrony informacji Policja w Unii Europejskiej Prawo migracyjne i ochrona granic Wykaz specjalności w ramach kierunku Bezpieczeństwo informacji Formacje policyjne Zarządzanie kryzysowe Kryminalistyka i kryminologia Sylwetka
Więcej

Ekonomia

EKONOMIA to kierunek, który pozwala zrozumieć złożone procesy zachodzące w gospodarce oraz zdobyć umiejętności ich kształtowania. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Rynek kapitałowy i finansowy Kompetencje menedżerskie Rachunkowość podatkowa Techniki promocji Ocena przedsięwzięć gospodarczych Wykaz specjalności w ramach kierunku Ekonomika przedsiębiorstw Analizy ekonomiczne i rachunkowość Sylwetka absolwenta Absolwent studiów wie, jak działa rynek, jak zarządzać popytem, podażą
Więcej

Doradztwo kariery i doradztwo personalne

Studia przekazują interdyscyplinarną wiedzę i kompetencje, pozwalające na udzielanie wysokiej jakości wsparcia doradczego dla klientów indywidualnych, w biznesie i sferze publicznej. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Partnerstwa społeczne Analiza i opis pracy i zawodów Relacje pracownicze (pracodawca- pracobiorca) Cele, zadania i grupy docelowe doradztwa kariery Przedsiębiorczość Doradztwo kariery i Lifelong Learning Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student
Więcej

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczenstwo narodowe to kierunek zwiazany z polityką wewnętrzną i zagraniczną państwa, zagadnieniami bezpieczeństwa wewnętrznego i granicznego, a także obronnością. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów przewidziane są praktyki w: Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Urzędzie Miasta i Urzędzie Wojewódzkim Oddziale Żandarmerii w Lublinie Nadbużańskim lub Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie i Świdniku konsulatach i ambasadach organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach międzynarodowych Wykaz specjalności w ramach
Więcej

Filologia niderlandzka

Katedra Literatury i Języka Niderlandzkiego jest w stałym kontakcie z przedstawicielami dyplomatycz­nymi krajów niderlandzkiego obszaru kulturowego, utrzymuje kontakty z przedstawi­cielstwami holenderskiego i flamandzkiego biznesu. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Praktyczna nauka języka niderlandzkiego – konwersacja i wymowa Praktyczna nauka języka niderlandzkiego -gramtyka Wstęp do językoznawstawa Gramatyka języka niderlandzkiego Historia literatury niderlandzkiej od 1880 roku Tradycja klasyczna w Niderlandach Historia
Więcej

Filologia klasyczna

Studia na filologii klasycznej obejmują zagadnienia z zakresu literatury, historii, kultury i językoznawstwa. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Historia literatury greckiej – zarys Historia literatury łacińskiej – zarys Kultura starożytnej Grecji Gramatyka łacińska Praktyczna nauka języka greckiego Praktyczna nauka języka łacińskiego Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta
Więcej

Filologia germańska

Program specjalizacji obejmuje ćwiczenia i wykłady z zakresu dydaktyki ogólnej, dydaktyki języka niemieckiego oraz edukacji włączającej. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Praktyczna nauka języka niemieckiego – fonetyka Praktyczna nauka języka niemieckiego – gramatyka praktyczna Markenzeichen der deutschen Kultur Praktyczna nauka języka niemieckiego – językowa analiza tekstu Polska auf Deutsch Praktyczna nauka języka niemieckiego:
Więcej

Filologia angielska

Program specjalizacji obejmuje ćwiczenia i wykłady z zakresu dydaktyki ogólnej, dydaktyki języka angielskiego, pedagogiki, psychologii ogólnej i rozwojowej oraz edukacji włączającej. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonetyka i fonologia Praktyczna nauka języka angielskiego – pisanie Historia Anglii i USA Praktyczna nauka języka angielskiego – konwersacje Praktyczna nauka języka angielskiego – język angielski
Więcej

Europeistyka (studia w jęz. angielskim)

Studia przygotowują do podjecia pracy jako specjalista do spraw europejskich. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: EU resources on-line Political science Poland: Past and Present Introduction to Law Public International Law Political Parties and Party Systems Microeconomics Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada umiejętność poruszania się
Więcej