Matematyka

Jeżeli logika i liczby to Twój świat i dostrzegasz w nich wszechstronny potencjał, Matematyka będzie Twoim najlepszym wyborem. Tytuł zawodowy: magister inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Fizyka techniczna Równania różniczkowe i różnicowe w zastosowaniach Analiza niepewności pomiarowych Analiza matematyczna Procesy stochastyczne i teoria sterowania Teoria niezawodności Teoria miary i całki Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. … Czytaj dalej

Edukacja techniczno-informatyczna

Jeśli masz szerokie zainteresowania techniczne, zacięcie do informatyki, a jednocześnie posiadasz umysł i wrażliwość humanisty, to ten multidyscyplinarny kierunek jest dla Ciebie. Tytuł zawodowy: magister inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Problemy eksploatacji technicznej Modelowanie procesów technicznych Komputerowe wspomaganie w dydaktyce Zarządzanie produkcją, usługami i personelem Grafika 3D – animacja Wykaz specjalności w ramach kierunku Elektronika … Czytaj dalej

Informatyka

Jeśli zagadnienia wykorzystania sprzętu komputerowego i podstawowego oprogramowania masz już dawno opanowane, lubisz logiczne, abstrakcyjne myślenie i myślisz o dobrze płatnym zawodzie z przyszłością, to jest to kierunek dla Ciebie. Tytuł zawodowy: magister inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Programowanie aplikacji internetowych Przetwarzania mobilne Systemy baz danych Zarządzanie bezpieczeństwem informacji Kodowanie informacji multimedialnych Administracja serwerami usług sieciowych Protokoły i koncepcje … Czytaj dalej

Elektrotechnika

Jeśli lubisz nauki ścisłe, chcesz połączyć wiedzę z matematyki, fizyki i informatyki, jesteś ciekawy świata i nie boisz się urządzeń elektrycznych to ten kierunek jest dla Ciebie. Tytuł zawodowy: magister inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Monitoring i metody ograniczania zakłóceń środowiska Energooszczędne technologie w budownictwie Elektrociepłownie i energetyka rozproszona Inteligente systemy sterowania i nadzoru Układy elektroniczne pojazdów Energetyka wodna i wiatrowa Wykaz … Czytaj dalej

Transport

Zyskasz wiedzę z zakresu inżynierii środków transportowych oraz inżynierii ruchu. Tytuł zawodowy: magister inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Prawoznawstwo z elementami prawa transportowego Systemy napędowe w transporcie Elektroniczne urządzenia sterujące w środkach transportu Dynamika ruchu pojazdów Transport materiałów niebezpiecznych Diagnostyka zespołów pojazdów Elementy informatyki w eksploatacji środków transportu Systemy logistyczne Wykaz specjalności w ramach kierunku Transport samochodowy Logistyka w transporcie … Czytaj dalej

Prawo kanoniczne

Jedną z umiejętności kształtowanych na kierunku Prawo kanoniczne jest zdolność krytycznego myślenia i doboru informacji. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Prawo rzymskie Biblia- istota i rola w kulturze Podstawy światopoglądu katolickiego Historia źródeł kościelnego prawa polskiego Historia powszechna prawa kanonicznego Prawo o sakramentach świętych Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta … Czytaj dalej

Mobile Systems and Information Networks

The Faculty of Electrical Engineering and Computer Science of the Lublin University of Technology invites you to study at the new second degree specialisation – Mobile Systems and Information Networks. Who can study? Graduates of Computer science, who wish to study in English and plan their future career in IT Companies on the European market. This specialisation … Czytaj dalej

Mobile Application Development for Environmental Monitoring

The Faculty of Electrical Engineering and Computer Science of the Lublin University of Technology invites you to study at the new second degree specialisation – Mobile Application Development for Environmental Monitoring. Who can study? Graduates of Computer Science who wish to study in English and plan their future career in IT firms, especially in software development departments. … Czytaj dalej

Biotechnologia

Biotechnologia to kierunek dający możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej. Na studia stacjonarnych prowadzone są następujące specjalizacje: biotechnologia roślin, biotechnologia zwierząt, biotechnologia żywności i leków, biotechnologia przemysłowa i środowiska. Absolwent posiada wiedzę z biotechnologii stosowanej w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym, ochronie zdrowia i ochronie środowiska; zdobywa umiejętność projektowania bioprocesów i bioproduktów. Absolwent może znaleźć … Czytaj dalej