Pedagogika

Studia są źródłem wiedzy dotyczącej podstaw organizacyjnych, czynników, elementów i metod pracy z dzieckiem w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży Pedagogika prenatalna i prokreacji Pedagogika chrześcijańska Koncepcje, modele, praktyki i teorie pedagogiczne Twórcy polskiej pedagogiki specjalnej i ich koncepcje Wykaz specjalności w ramach kierunku Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej … Czytaj dalej

Pedagogika

Studia są żródłem wiedzy dotyczącej podstaw organizacyjnych, czynników, elementów i metod pracy z dzieckiem w przedszkolu i na pierwszym etapie edukacyjnym. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Historia opieki społecznej Pedagogika szkolna Historia myśli pedagogicznej Psychologia ogólna Wykaz specjalności w ramach kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Pedagogika szkolna z elementami logopedii Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny Sylwetka absolwenta … Czytaj dalej