Filologia klasyczna

Studia na filologii klasycznej obejmują zagadnienia z zakresu literatury, historii, kultury i językoznawstwa. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Historia literatury greckiej – zarys Historia literatury łacińskiej – zarys Kultura starożytnej Grecji Gramatyka łacińska Praktyczna nauka języka greckiego Praktyczna nauka języka łacińskiego Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta
Więcej

Edytorstwo

Edytorstwo to kierunek humanistyczny związany z pracą nad tekstem i jego oprawą graficzną. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Historia książki Grafologiczna lektura rękopisów Aplikacje użytkowe w pracy edytora Edytorska analiza utworów Sztuka edytorska Norma i forma. Z problemów teorii twórczośc Analiza retoryczna tekstów użytkowych Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta Studia
Więcej

Muzykologia

Instytut Muzykologii zapewnia studentom korzystanie z instrumentów (4 organy piszczałkowe, 3 organy elektroniczne, 10 pianin). Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Propedeutyka muzykologii Kultury muzyczne świata Style i literatura muzyczna – muzyka polska Emisja głosu i solfeż Historia muzyki – Ars Nova i Renesans Psychologia wychowawcza uczniów szkół muzycznych Wykaz specjalności w ramach kierunku Krytyka i dziennikarstwo
Więcej

Historia sztuki

Studia na kierunku historia sztuki przygotowują między innymi do pracy muzealnika lub animatora kultury. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Sztuka starożytna – analiza i interpretacja dzieła sztuki Techniki i style w rzemiośle artystycznym Historia sztuki starożytnej Historia sztuki średniowiecznej w Polsce Ikonografia chrześcijańska Historia fotografii Muzealnictwo Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji.
Więcej

Historia

Studia na kierunku historia przygotowują między innymi do pracy nauczyciela lub archiwisty. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Prahistoria ziem polskich Historia starożytna Vademecum badań historycznych Kultura klasycznego świata starożytnego i Bizancjum Religie starożytnego Bliskiego Wschodu Zawód nauczyciela – tradycja i współczesność Historia ustroju i administracji do końca XVIII wieku Wykaz specjalności w ramach kierunku Specjalizacja nauczycielska Archiwistyka
Więcej

Filologia polska

Studia na filologii polskiej przygotowują do podjęcia pracy między innymi w mediach i instytucjach kultury. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Historia literatury Literatura staropolska Analiza dzieła literackiego Literatura staropolska Analiza dzieła literackiego Stylistyka praktyczna Wykaz specjalności w ramach kierunku Specjalizacja nauczycielska Krytyka literacka i artystyczna Sylwetka absolwenta Absolwent posiada wiedzę filologiczną w zakresie lingwistyki, literatury polskiej i powszechnej
Więcej

Filologia polska

Studia na filologii polskiej przygotowują do podjęcia pracy między innymi w mediach i instytucjach kultury. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Z problematyki literatury XIX wieku Alegoria i światy fikcyjne Modernizm polski Kluczowe kompetencje nauczyciela Gry i zabawy w nauczaniu języka polskiego jako obcego Teoria i historia filmu Wykaz specjalności w ramach kierunku Specjalizacja nauczycielska Specjalizacja antropologiczno-kulturowa Specjalizacja glottodydaktyczna Sylwetka absolwenta
Więcej

Filologia klasyczna

Studia na filologii klasycznej obejmują zagadnienia z zakresu literatury, historii, kultury i językoznawstwa. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Literatura, kultura i język starożytnej Grecji Mit i religia w literaturze i sztuce antycznej Stylistyka łacińska Translatorium greckie Translatorium łacińskie Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta Absolwent zna język łaciński i starogrecki.  Posiada szeroką
Więcej

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Kierunek obejmuje tematycznie nauki społeczne, polityczne i psychologiczne. Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Warsztat edytorski Warsztat radiowy Warsztat prasowy Media lokalne i środowiskowe Komunikacja niewerbalna Ekonomika mediów Teorie komunikowania masowego Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada umiejętności niezbędne do pracy w redakcjach radiowych i telewizyjnych, nowych mediach,
Więcej

Muzykologia

Instytut Muzykologii zapewnia studentom korzystanie z instrumentów (4 organy piszczałkowe, 3 organy elektroniczne, 10 pianin). Tytuł zawodowy: magister W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Historia organów w Polsce Historia form i gatunków muzycznych Geneza i rozwój tradycji muzycznej w Polsce Literatura organowa XIX i XX wieku Źródła do badań dziejów organów Wykaz specjalności w ramach kierunku Teoria muzyki i krytyka muzyczna Muzyka kościelna
Więcej