Inżynieria odnawialnych źródeł energii

W związku z rozszerzaniem roli odnawialnych źródeł energii w europejskiej polityce energetycznej wzrasta zainteresowanie rynku pracy specjalistami z tej dziedziny. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Mechanika techniczna Wytrzymałość materiałów i mechanika płynów Konstrukcja i eksploatacja maszyn Grafika inżynierska Nauka o materiałach Inżynieria wytwarzania Termodynamika techniczna Elektrotechnika i elektronika Automatyka i robotyka Metrologia i systemy pomiarowe Zarządzanie środowiskiem i ekologia Wykaz specjalności w ramach
Więcej

Edukacja techniczno-informatyczna

Jeśli masz szerokie zainteresowania techniczne, zacięcie do informatyki, a jednocześnie posiadasz umysł i wrażliwość humanisty, to ten multidyscyplinarny kierunek jest dla Ciebie. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Elektrotechnika z elementami automatyki Komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne techniki informatyczne Aplikacje baz danych Modelowanie 3D Grafika inżynierska zaawansowana Inżynieria oprogramowania Grafika inżynierska oraz podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn Wykaz specjalności
Więcej

Inżynieria środowiska

Kierunek ten dostarczy Ci wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Rozwiniesz także umiejętności językowe. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Meteriałoznawstwo Hydrologia Mechanika gruntów i geotechnika Podstawy toksykologii środowiska Sieci i instalacje gazowe Meteorologia i klimatologia Melioracje Alternatywne źródła energii Wykaz specjalności w ramach kierunku Instalacje i sieci sanitarne Sylwetka absolwenta Ukończone
Więcej

Zarządzanie

Zarządzanie to kierunek, na którym studia wyzwolą drzemiące w Tobie pokłady przedsiębiorczości. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Badania marketingowe Metody ilościowe w zarządzaniu Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie projektami europejskimi Techologie transportowe i magazynowanie Systemy informatyczne zarządzania Komunikacja marketingowa Analiza ekonomiczna Rynek kapitałowy Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru specjalizacji. Sylwetka absolwenta Uzbrojony
Więcej

Marketing i komunikacja rynkowa

Nawet najdoskonalszy produkt bez odpowiedniego wsparcia nie znajdzie nabywców. Na tym kierunku praktycy i pracodawcy wskażą Ci, jak zrozumieć klienta i jego potrzeby, a także jak stworzyć skuteczny przekaz marketingowy. Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Zarządzanie projektami Techniki sprzedaży Nowoczesne finansowanie biznesu Zarządzanie marką E-Marketing Prawne i etyczne aspekty marketingu Autoprezentacja i umiejętności profesjonalne Wykaz specjalności w ramach kierunku
Więcej

Inżynieria logistyki

Wybierając ten kierunek studiów dowiesz się tego czym jest logistyka oraz jak efektywnie wykorzystać komputery w procesie rozwiązywania podstawowych i złożonych problemów logistycznych. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Podstawy projektowania inżynierskiego Makroekonomia Zastosowanie narzędzi analitycznych w logistyce Systemy sztucznej inteligencji w logistyce Technologie informacyjno-komunikacyjne w logistyce Logistyka międzynarodowa Projektowanie i optymalizacja procesów logistycznych Wykaz specjalności w ramach kierunku
Więcej

Finanse i rachunkowość

Finanse i Rachunkowość to kierunek studiów o charakterze praktycznym, którego program przygotowany został przy współudziale lubelskich przedsiębiorców oraz organizacji branżowych (m. in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego). Tytuł zawodowy: licencjat W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Zarządzanie przedsiębiorstwem Rachunkowość finansowa Rachunkowość instytucji finansowych Opodatkowanie działalności gospodarczej Finanse przedsiębiorstw Audyt systemów rachunkowości Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie Wykaz specjalności w ramach
Więcej

Inżynieria bezpieczeństwa

Problematyka bezpieczeństwa w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn, urządzeń oraz obiektów technicznych to zagadnienia, które między innymi poznasz studiując ten kierunek w Wydziale Podstaw Techniki. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów Psychologia i socjologia pracy Inżynieria wytwarzania Ekologia i ochrona środowiska Metodyka szkoleń w zakresie BHP Toksykologia i higiena przemysłowa Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa Wykaz specjalności
Więcej

Matematyka

Jeżeli logika i liczby to Twój świat i dostrzegasz w nich wszechstronny potencjał, Matematyka będzie Twoim najlepszym wyborem. Tytuł zawodowy: inżynier W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: Matematyka dyskretna Podstawy teorii niezawodności Statystyka matematyczna Inżynieria ubezpieczeń życiowych Inżynieria ubezpieczeń majątkowych Ekonometria Wielowymiarowa analiza danych Hurtownie danych i systemy analizy danych Wykaz specjalności w ramach kierunku W ramach studiów student nie dokonuje wyboru
Więcej

Entrepreneurship and marketing

Programme description: Students will be able to learn about modern management in many aspects including: strategic management, macroeconomics, finance and accounting, human resources management, production planning, legal issues of running business, ethics in business, marketing, advertising, quantitative methods, applications of IT in business. The specialty is intended to educate managers-to-be who can successfully face the challenges of
Więcej