Jazz i muzyka estradowa

Kwalifikacja odbywa się na podstawie dwuetapowego sprawdzianu praktycznego w zakresie: 1. umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego: a) śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalizację wokalną), b) gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalizację instrumentalną) 2. słuchu muzycznego. Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i ocenianie są w skali od 0 do 25 punktów.  Minimalna  liczba  punktów  oznaczająca  pozytywny  wynik  sprawdzianu  z  przedmiotu kierunkowego wynosi 16 pkt., ze sprawdzianu
Więcej