Asystent medyczny

Studia podyplomowe Asystent Medyczny mają na celu przejęcie obowiązków administracyjnych od lekarzy. Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych jest podniesienie kompetencji kadry medycznej zatrudnionej w klinikach, szpitalach, placówkach medycznych publicznych i niepublicznych. Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych organizacją i kom-puteryzacją pracy gabinetu medycznego, poszerzenie wiedzy na temat regulacji prawnych w ochronie zdrowia, prowadzenia dokumentacji medycznej, finansowania usług medycznych oraz usług rynku medycznego, jednocześnie nabycie
Więcej