Filologia angielska z lingwistyką stosowaną

Uczelnia: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza

Wydział: Wydział Nauk Społecznych

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne

Tryb studiów: niestacjonarne

Stopień studiów: I stopnia

Język studiów: polski

Filologia Angielska to specjalność pozwalająca nie tylko na zdobycie biegłej znajomości języka, ale także poznanie historii i kultury anglosaskiego, a w ramach specjalności również iberyjskiego kręgu językowego.

Tytuł zawodowy: licencjat

Sylwetka absolwenta

Absolwenci filologii angielskiej studiów licencjackich otrzymują wykształcenie humanistyczne w zakresie filologii. Otrzymują wiedzę z zakresu historii, literatury, kultury krajów angielskiego i hiszpańskojęzycznego obszaru językowego, jak również wiedzę teoretyczno – literacką i językoznawczą.

Absolwent zdobywa interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci są kompetentni do podjęcia zatrudnienia w placówkach dyplomatycznych, instytucjach samorządu lokalnego i placówkach kultury. Zdobyte umiejętności filologiczne dadzą absolwentom podstawy do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, mediach i firmach zajmujących się Public Relations. Absolwenci znajdą również pracę w szkołach podstawowych, średnich, instytucjach prowadzących szkolenia kursowe, w charakterze tłumacza, a także organizacjach turystycznych.

Dodatkowe informacje

https://wssp.edu.pl/kandydat/wydzial-nauk-o-zdrowiu/filologia-angielska-z-lingwistyka-stosowana/

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
ul. Choiny 2,
20-816 Lublin
www.wssp.edu.pl

Biuro Rekrutacji
tel.: +48 (81) 448 08 20,
tel.: +48 (81) 740 72 40 w.46
rekrutacja@wssp.edu.pl