Zarządzanie ochroną zdrowia

Университет: Университет Предпринимательства и Администрации в Люблине

Департамент : Центр послевузовского образования и обучения

Область науки: nauki medyczne i nauki o zdrowiu

Формат обучения: Индивидуальный план обучения

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Zarząd Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej – STOMOZ w maju 2007 roku przyznał certyfikat dla programu kształcenia na kierunku studiów podyplomowych Zarządzanie ochroną zdrowia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania publicznymi i prywatnymi podmiotami opieki zdrowotnej.

Dla kogo:

Studia adresowane są dla osób pełniących lub przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych oraz zatrudnionych w sekcjach ekonomicznych w zakładach opieki zdrowotnej.

Tryb nauki i czas trwania:

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie. Zajęcia prowadzone są w formie m.in.: wykładów, ćwiczeń, treningów, z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania.

https://wspa.pl/studia-podyplomowe/zarzadzanie-ochrona-zdrowia/

Университет Предпринимательства и Администрации в Люблине
ул. Бурсаки 12
20-150 Люблин
www.wspa.pl

Отдел приема документов и помощи иностранным студентам (офис 026)
тел.: + 48 (81) 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl

Отдел обучения на английском языке (офис 024)
тел.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl