Profesjonalny coaching

Университет: Университет Предпринимательства и Администрации в Люблине

Департамент : Центр послевузовского образования и обучения

Область науки: nauki społeczne

Формат обучения: e-learning

Степень: podyplomowe

Язык: Польский

Studia podyplomowe prowadzone wspólnie z Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z polskim prawem oraz certyfikat Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu.

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia coachingu.   

Cele szczegółowe:

  • Rozwijanie kluczowych kompetencji coacha.
  • Poznanie i praktyczne przećwiczenie metod i narzędzi coachingowych.
  • Nabycie i doskonalenie umiejętności w stosowaniu technik pracy z klientem.

Dla kogo?

Studia skierowane są do menedżerów, psychologów, trenerów, doradców i osób, które w przyszłości chcą profesjonalnie zajmować się coachingiem.

 Czas trwania i organizacja zajęć

  • studia trwają dwa semestry,
  • zjazdy odbywają się co 2-3 tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 8-17,
  • stacjonarnie w siedzibie uczelni (uczelnia zastrzega, że w sytuacji stwierdzenia przez władze WSPA zaistnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagrożenia dla życia lub zdrowia studentów, słuchaczy lub pracowników, władze WSPA mogą podjąć decyzję o zmianie formy kształcenia ze stacjonarnej na niestacjonarną, w szczególności za pomocą technik nauczania na odległość)

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, podczas wszystkich spotkań uczestnicy rozwijają praktyczne umiejętności coachingowe. Stosowane metody: ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, mini-wykłady, autotesty, dyskusja, symulacje, analizy przypadków, nagrania video.

W ramach nabywania doświadczenia, po zakończeniu studiów podyplomowych, WSPA udostępnia nieodpłatnie absolwentom kierunku salę w celu przeprowadzania próbnych sesji coachingowych (sala udostępniana będzie bezpłatnie w okresie lipiec – wrzesień).

https://wspa.pl/studia-podyplomowe/profesjonalny-coaching/

Университет Предпринимательства и Администрации в Люблине
ул. Бурсаки 12
20-150 Люблин
www.wspa.pl

Отдел приема документов и помощи иностранным студентам (офис 026)
тел.: + 48 (81) 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl

Отдел обучения на английском языке (офис 024)
тел.: +48 (81) 452 94 71
admissions@wspa.pl